Bitcoin Mijnbouw 2021: Bitcoin Mijnbouw Calculator, Hardware & Verdienervaring

De laatste jaren is Bitcoin-mijnbouw steeds populairder geworden, met als gevolg dat het steeds moeilijker wordt om daadwerkelijk winst te maken met Bitcoin-mijnbouw.

Dit komt deels omdat steeds meer mensen proberen winst te maken met Bitcoin-delven, en deels omdat het met elke Bitcoin die "ontdekt" wordt moeilijker wordt de volgende te vinden.

Onze aanbeveling: Mijnen van cryptocurrencies bij The Bitcoin Miner

 • Serieuze crypto mijnbouw
 • Automatische Mijnbouw
 • Eenvoudige en ongecompliceerde registratie
 • Beste mijnbouwrendement
Bitcoin Miner

Wat is Bitcoin Mining?

Hoewel de prijs van een Bitcoin niet meer zo hoog is als eind 2017, voordat de cryptobubbel barstte, zien veel gebruikers Bitcoin mining nog steeds als een eenvoudige bijverdienste die weinig tijd vergt.

Tuurlijk, in theorie lever je gewoon je rekenkracht en dan wacht je tot er een Bitcoin wordt ontdekt. En je bent al een paar euro rijker. In de praktijk ziet het er echter, zoals zo vaak het geval is, iets anders uit. Het is intussen moeilijk geworden om met mijnbouw daadwerkelijk winst te maken, en niet alleen om technische redenen.

Daarom zijn er al heel wat miners die niet langer naar Bitcoins mijnen, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld Bitcoin Cash of Bitcoin Gold mijnen. Deze cryptocurrencies zijn ook gebaseerd op een blockchain en kunnen dus worden gemined.

De vraag rijst nu of het nog steeds de moeite waard is om met rekenkracht achter Bitcoin aan te gaan, of dat het schip inmiddels is uitgevaren. Deze Bitcoin mining Overzicht moet ook een vooruitblik geven op de vraag of het slimmer is om alleen te mijnen of in een pool, welke tools en upgrades er voor mijnbouw worden aangeboden en hoe de te verwachten Bitcoin mining inkomsten kunnen worden berekend.

Bitcoin stroomverbruik

De energiehonger van Bitcoin is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er is steeds meer energie nodig om de cryptocurrency te delven. Zo verbruikte de digitale munt in 2017 nog 6,6 terawattuur aan elektriciteit per jaar. In oktober 2020 was dat al 67 terawattuur.

Het wordt beschouwd als een van de grootste problemen die tegenstanders van de crypto scene graag gebruiken.

Momenteel wordt het mijnbouwproces beschouwd als de grootste energievreter - met een elektriciteitsverbruik dat gelijk is aan dat van een heel land, b.v. Argentiniƫ.

Hoe werkt bitcoin mining of bitcoin farming?

Media: investeerders waarderen bitcoin-uitwisselaar Upbit op 10 miljard dollar

Bitcoin is gebaseerd op de zogenaamde blockchain. Aangezien de munten continu en wereldwijd worden verhandeld via het Bitcoin-netwerk, moeten deze transacties kunnen worden opgespoord en verwerkt. Bitcoin moet niet worden gezien als een klassieke munteenheid die wordt uitgegeven door een bank of een land.

In plaats daarvan is de hele gemeenschap die in Bitcoins handelt, haar eigen bank. De gebruikers handelen met de cryptocurrency, maar tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat transacties worden gedocumenteerd om er zeker van te zijn dat een munt daadwerkelijk van eigenaar is veranderd.

Het Bitcoin-netwerk doet dit door alle transacties van een bepaalde periode te verzamelen en ze samen te voegen in een lijst. Zo'n lijst wordt een "block" genoemd. De blockchain is dus niets meer dan een reeks opgeslagen transactielijsten.
Alle transacties moeten in deze blockchain worden ingevoerd. Het Bitcoin-netwerk is geen bank die een afdeling heeft die verantwoordelijk is voor het documenteren van de verrichte transacties.

Hier komt de Bitcoin-miner in het spel. Hij is verantwoordelijk voor het bevestigen van transacties en het invoeren ervan in het desbetreffende blok. Hij stelt zijn rekenkracht beschikbaar voor dit proces. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding in Bitcoin, die wordt gefinancierd door de transactiekosten voor de Bitcoin-handel.

Je zou kunnen zeggen dat een Bitcoin-miner administratieve taken op zich neemt. Hij zorgt ervoor dat elke transactie traceerbaar is en achteraf op elk moment kan worden bekeken. Telkens als een blok "af" is, dat wil zeggen als er een bepaalde tijd verstreken is, beginnen de miners met hun werk en verifiƫren ze elke transactie in dit blok.

Hashes en Blockchain

Hoe kunnen mijnwerkers dan bevestigen dat de transacties in dat blok coherent zijn en integriteit hebben? Als een blokperiode is verstreken, wordt de informatie van alle Bitcoin-aankopen in die periode aan een controle onderworpen. Via wiskundige processen, die op hun beurt rekenkracht vereisen, wordt een controlesom verkregen, die een "hash" wordt genoemd. Deze hash garandeert de authenticiteit van de transacties in dit blok.

Een hash bevat alle informatie van het blok in een sterk afgekorte en gecodeerde vorm. Elke hash bestaat uit letters en cijfers en is uniek. Wanneer de hash van een blok is voltooid, wordt deze aan het einde van de blockchain vastgemaakt. Het is de moeite waard hier op te merken dat informatie van de hash van het vorige blok ook wordt opgenomen voor de hash, zodat de blokken niet kunnen worden gemanipuleerd.

De hash bevestigt dus altijd dat niet alleen het huidige blok, maar ook het blok ervoor geldig is. Deze hashes verzekeren dus dat alle blokken, en dus alle vorige transacties, geldig zijn.

Telkens als een hash is voltooid, krijgen de miners een beloning in Bitcoin. Het genereren van een hash uit een blok is niet bijzonder moeilijk voor een computer. Daarom is het Bitcoin-netwerk zo ontworpen dat het met elke gemijnde Bitcoin moeilijker wordt om nieuwe Bitcoins te delven. De "mining difficulty" neemt dus gestaag toe, wat betekent dat er steeds meer rekenkracht nodig is om een hash te genereren.

Bitcoin mining vervult dus een belangrijke functie: het zorgt ervoor dat verrichte transacties worden geverifieerd en opgeslagen. Door de versleuteling in de vorm van hashes kunnen de werkelijke handelspartners van een transactie niet meer worden achterhaald. De miners ontvangen een beloning voor deze taak.

Wilt u zelf Bitcoin delven of gebruik maken van een Bitcoin mining pool of cloud mining?

bitcoin-pools

Als u zelf Bitcoin-mijnwerker wilt worden, heeft u verschillende opties om dat te doen. Aan de ene kant kunt u uw computer upgraden met verschillende gereedschappen, software en hardware en zelf Bitcoins gaan delven. Anderzijds kunt u zich aansluiten bij een gemeenschap die samen op zoek gaat naar de populaire munten en de winsten deelt. Zo'n gemeenschap wordt een Bitcoin mining pool genoemd.

Hoe werkt Bitcoin mijnbouw in een pool? Omdat de moeilijkheidsgraad van Bitcoin delven al relatief hoog is, is het zelden de moeite waard om in je eentje naar Bitcoins te delven. De kans dat u met succes een hash maakt is te laag.

In de meeste gevallen vertrouwen Bitcoin-makers daarom op een mining pool waar ze zich bij aansluiten. Afhankelijk van de grootte van zo'n pool neemt de kans dat er daadwerkelijk hashes worden gegenereerd en bitcoins worden gevonden natuurlijk toe. Tegelijkertijd ontvangt de individuele mijnwerker een kleiner aandeel per bitcoin, want naarmate de pool groter wordt, moeten de inkomsten uit bitcoin-mijnbouw over meer deelnemers worden verdeeld.

Hoe groter de pool is, des te regelmatiger en berekenbaarder worden de verwachte verdiensten voor de individuele mijnwerker.

Solo delven is het niet waard

Als u daarentegen besluit om zelf naar Bitcoin te mijnen, is het net als de echte goudzoekers van vroeger. Meestal zult u niets vinden en dus geen mijngeld kunnen verdienen. Zelden echter zullen een paar zeer gelukkige mensen een goudader vinden en kunnen dan genieten van een hoge winst, die ze met niemand hoeven te delen.

Omdat de mijnbouwmoeilijkheid van Bitcoin nu erg hoog is, zullen Bitcoin-mijnwerkers in de meeste gevallen met lege handen komen te staan als ze alleen mijnen. Als u op zoek bent naar een vast inkomen uit mijnbouw, dan zijn Bitcoin mijnbouwpools de betere keuze. Wij raden onze testwinnaar Miner The Bitcoin Miner aan, waar u zeer goede rendementen kunt behalen.

Bitcoin solo mijnbouw voor- en nadelen

Solo-mijnbouw wordt gewoonlijk alleen uitgevoerd door grote bedrijven of mijnbouwfarms die ook de bijbehorende hardware bezitten. Natuurlijk kunnen ook particulieren aan solomijnbouw doen, maar het slagingspercentage is veel lager, omdat winstgevende hardware meestal niet rendabel is voor particulieren.

Voors

 • Winsten worden niet gedeeld
 • Nauwelijks onderbrekingen
 • Geen wijzigingen in de beloningsstructuur

Minpunten

 • Vereiste hardware te duur
 • Hoge elektriciteitskosten
 • Geringe winstgeneratie
 • Benodigde tijd

Onze aanbeveling: Mijnen van cryptocurrencies bij The Bitcoin Miner

 • Serieuze crypto mijnbouw
 • Automatische Mijnbouw
 • Eenvoudige en ongecompliceerde registratie
 • Beste mijnbouwrendement
Bitcoin Miner

De meest populaire Bitcoin mijnpools

De efficiƫntie en grootte van Bitcoin-mijnpools veranderen voortdurend. Met name de twee grootste pools concurreren zeer sterk met elkaar en steken elkaar voortdurend de loef af. Op dit moment is de Bitcoin-miningpool "Antpool" bijzonder populair. Het marktaandeel van Antpool is ongeveer 14%. Dit betekent dat 14% van alle hashes en dus van alle gemijnde Bitcoin door deze pool worden gevonden.

De tweede grote pool heet btc.com. Deze twee marktleiders, Antpool en btc.com, zijn beide gevestigd in China. Voor mensen die geĆÆnteresseerd zijn in mijnbouw, kan het moeilijk zijn om zich bij een van deze pools aan te sluiten, aangezien de communicatie meestal in het Chinees verloopt.

Mining company Genesis Digital Assets has raised $431m

Deelnemers aan Bitcoin-mining kunnen zich misschien beter aansluiten bij de op twee na grootste aanbieder, "SlushPool". Slushpool was de eerste grote Bitcoin-miningpool en is gevestigd in Tsjechiƫ. Het marktaandeel ligt momenteel rond de 10%. De volgende grootste mijnbouwpools komen ook uit China, bijvoorbeeld ViaBTC, btc.top of F2Pool.

Opgemerkt moet worden dat zulke grote pools meestal niet alleen de klassieke Bitcoin delven. Vaak worden ook Bitcoin Gold Mining en Bitcoin Cash Mining geƫxploiteerd om deelnemers een hoger niveau van veiligheid te bieden door de bredere beurs van het constant kunnen delven van nieuwe munten.

Door de grootte van de pools moet men echter rekening houden met het feit dat de mijnverdienste voor het individu zeer laag is. Of het tegenwoordig nog zin heeft om lid te worden van een mijnbouwpool, valt te betwijfelen. Hogere rendementen, maar ook hogere risico's, worden zeker behaald in de handel.

Hoe kan ik mijn pc uitrusten voor Bitcoin-mijnbouw?

Als u zich wilt aansluiten bij een Bitcoin-miningpool, moet u uw computer van te voren upgraden. De Bitcoin-mininginkomsten worden door de pools verdeeld onder de individuele Bitcoin-miners op basis van de geleverde rekenkracht. Hoe meer rekenkracht een individuele mijnwerker aan de pool bijdraagt, hoe hoger zijn deel van de Bitcoin dat aan hem wordt uitbetaald.

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan hardware, mijnbouwgereedschap en software die gekocht kan worden om de mijnefficiƫntie te verhogen. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat door de nu zeer hoge moeilijkheidsgraad van Bitcoin delven, het erg lang kan duren voordat de investering in de eigen rekenkracht zich terugverdient.

ASIC Miner

Hoe werkt Bitcoin-mijnbouw het best? Intussen hebben zich talloze bedrijven gevestigd die zogenaamde "miners" aanbieden. Dergelijke apparaten zijn als het ware het "houweel" van de Bitcoin-zoeker. Ze hebben een enorme rekenkracht, die het delven zo efficiƫnt mogelijk moet maken. Hierbij is het zowel van belang dat er zo veel mogelijk stroom wordt geproduceerd als dat het stroomverbruik zo laag mogelijk blijft.

Waarschijnlijk de bekendste aanbieder is Bitmain met zijn "Antminer", die verkrijgbaar is in een groot aantal varianten. De nieuwste generatie, de Antminer S17 Pro Bitcoin Miner, heeft een hashrate van maximaal 62 TH/s en verbruikt minstens 1296 watt per dag. De forse prijs bedraagt momenteel ā‚¬2390.

Of zo'n miner voor de geĆÆnteresseerde gebruiker de moeite waard is, hangt niet alleen af van de huidige prijs van de Bitcoin, maar ook van de elektriciteitsprijs die de Bitcoin-mijnwerker moet betalen. Om erachter te komen of de aanschaf rendabel is, heeft men de mogelijkheid gebruik te maken van zogenaamde mining calculators. Hier hoeft u alleen maar de elektriciteitsprijs en de verwachte hashrate in te voeren, en de calculator zal u laten zien of mijnbouw rendabel zou zijn.

Er zijn echter talloze andere manieren om de benodigde rekenkracht te genereren om Bitcoins te delven. Er zijn speciale grafische kaarten, mobiele telefoons die mijnbouw mogelijk maken of zelfs hele mijnbouwbedrijven waarin geĆÆnvesteerd kan worden. Bitcoin cloud mining geniet ook enige populariteit. Bij Bitcoin cloud mining gebruikt de mijnwerker servers die beschikbaar worden gesteld.

Bitcoin Mijnbouw Hardware

Om succesvol te kunnen mijnen, heb je veel rekenkracht nodig. Als je wilt proberen te mijnen, heb je echter geen dure ASIC miner nodig. Zelfs je eigen PC levert al rekenkracht.

Begin 2018 steeg de prijs van krachtige grafische kaarten plotseling. De reden hiervoor was dat de vraag toenam, omdat mijnwerkers hun pc's met deze grafische kaarten gingen upgraden om Bitcoins te delven. Met de juiste software kun je je pc gemakkelijk omtoveren tot Bitcoin-mijnwerker.

Hoewel ASIC miners natuurlijk enorm superieur zijn aan grafische kaarten, kunnen nieuwkomers toch hun eerste ervaring met mijnbouw opdoen als ze een krachtige grafische kaart hebben. Dit principe wordt "GPU mining" genoemd.


Opgemerkt moet worden dat grafische kaarten en andere tools tegenwoordig eigenlijk niet meer concurrerend zijn. Door de hoge moeilijkheidsgraad van het mijnen, de hoge concurrentiedruk en het feit dat er steeds meer ASIC miners worden verkocht, dragen de klassieke mijnbouwwerktuigen niet meer genoeg vermogen bij aan de pool om winst te kunnen maken.

Bitcoin Cash Miningd

Het heeft vandaag de dag dus weinig zin om uw PC te upgraden met mijnbouwhardware om Bitcoins te delven. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal de investeerder verliezen.

Maar als je toch in je PC wilt investeren omdat je bedrijf of hobby (bv. high-end gamer) dat vereist, kun je de mogelijkheden van mining overwegen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal de prijs van elektriciteit echter verhinderen dat u winst maakt.

Bitcoin Mijnbouw Software: Wat is de beste mijnbouw provider?

Om daadwerkelijk te beginnen met mijnen, heeft u krachtige Bitcoin-mijnbouwhardware en Bitcoin-mijnbouwsoftware nodig (de enige uitzondering is de zogenaamde Bitcoin-cloudmijnbouw). De persoon die alleen naar Bitcoins mijnt, moet verbinding maken met de blockchain.

Om deze verbinding tussen de hardware, die de rekenkracht levert, en de blockchain mogelijk te maken, is speciale software nodig, die in verschillende vormen door verschillende aanbieders wordt aangeboden.

Zelfs als je je wilt aansluiten bij een mijnbouwpool, heb je software nodig. Alleen daarmee kan de eigen rekenkracht worden aangesproken. Elke Bitcoin-mijnwerker heeft ook een Bitcoin-portemonnee nodig, zodat hij de Bitcoin-inkomsten ook daadwerkelijk kan opslaan.

Welke soorten Bitcoin-miningsoftware zijn er?

Om winst te maken met mijnbouw, heb je betrouwbare mijnbouwsoftware nodig. De grote pools leveren dergelijke software meestal gratis. De administratie wordt gefinancierd door een poolvergoeding (meestal 1%).

Als u zelf Bitcoins wilt delven, of als u ook Bitcoin Gold of Bitcoin Cash wilt delven, moet u eerst de juiste software vinden.

Het belangrijkste kenmerk van een mining software zou moeten zijn dat de verbinding met de blockchain soepel werkt. Echter, de meeste varianten hebben een verscheidenheid aan andere nuttige tools.

Voor beginners is The Bitcoin Miner waarschijnlijk de meest geschikte aanbieder. Het grote voordeel van The Bitcoin Miner is dat er geen dure apparatuur nodig is en u winstgevende Bitcoin kunt delven zonder een hoge CPU-belasting. Bovendien is registratie eenvoudig en gratis.

Bitcoin Mijnbouw Rekenmachine: Hoe bereken je je rendement

Om uit te zoeken of het nog rendabel is om zelf Bitcoin-mijnwerker te worden, zijn er verschillende Bitcoin-mijnbouwcalculators beschikbaar op het internet.


Hiermee kunt u het verwachte energieverbruik vergelijken met de verwachte mijnbouwopbrengst. Zowel de huidige Bitcoin-prijs als de huidige mijnbouwmoeilijkheid worden in de berekening meegenomen.

Op deze manier kunt u gemakkelijk berekenen of Bitcoin mijnbouw u winst kan opleveren en hoe lang het duurt voordat de investering in een Bitcoin miner zichzelf terugverdient.

Natuurlijk kan zelfs een mijnbouwcalculator niet voorspellen hoe de Bitcoinprijs zich zal ontwikkelen, dus er zitten altijd onzekerheden in zo'n berekening.

Bitcoin Mining Calculator

Onze aanbeveling: Mijnen van cryptocurrencies bij The Bitcoin Miner

 • Serieuze crypto mijnbouw
 • Automatische Mijnbouw
 • Eenvoudige en ongecompliceerde registratie
 • Beste mijnbouwrendement
Bitcoin Miner

Is mijnbouw vandaag de dag nog de moeite waard?

Kortom: Nee. Hoewel de Bitcoin-prijs momenteel weer stijgt, zodat het aantrekkelijk lijkt om weer aan mijnbouw te gaan doen, is de mijnbouwmoeilijkheidsgraad nu erg hoog en is de concurrentie ook enorm.

Er is reeds vastgesteld dat voor succesvolle mijnbouw een zeer krachtige mijnwerker en ook een zeer goedkope elektriciteitsleverancier nodig zijn. Zelfs als aan deze eisen wordt voldaan, blijft het hoogst onzeker of de investering ooit zal renderen.

Van de ene dag op de andere kan de Bitcoin-prijs weer dalen, zodat de mijnwerker dan moet worden uitgeschakeld om verliezen als gevolg van de hoge elektriciteitskosten te voorkomen. Bovendien neemt de moeilijkheidsgraad van het delven steeds toe; nu al wordt bijna 80% van de Bitcoins gedolven. Er moet steeds meer stroom worden opgewekt om dezelfde Bitcoin-winst te behalen. Als men vandaag investeert in Bitcoin-mijnbouw, zijn verliezen bijna voorgeprogrammeerd.

Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat de Bitcoin-prijs, die momenteel weer stijgt, nieuwe records zal breken en het delven weer de moeite waard zal maken. Uiteindelijk hangen alle berekeningen af van de ontwikkeling van de Bitcoinprijs, die bijna onmogelijk te voorspellen is.

De mogelijkheid om winst te maken met mijnbouw blijft dus bestaan, maar de kans dat dit gebeurt is zeer klein. Als u vandaag wilt beginnen met mijnbouw, moet u het beschouwen als een investering met een hoog risico. Als u echter al een krachtige miner heeft, zal een snelle test met een Bitcoin mining calculator uitwijzen of het de moeite waard is om deze op dit moment te gebruiken. Uiteindelijk zal het slimmer zijn om terug te vallen op Bitcoin mijnbouw alternatieven.

Bitcoin rekenmachine: Kosten/Baten Berekening

Bitcoin Mijnbouw Rekenmachine: Hoe bereken je je rendement op investering

Om te illustreren hoe je het beste kunt rekenen met een bitcoin mining calculator, hebben we de test gedaan. Voor het voorbeeld gaan we ervan uit dat de mijnbouwmoeilijkheid en de bitcoinprijs (7000ā‚¬, vanaf juni 2019) gelijk zouden blijven, wat in werkelijkheid uitdrukkelijk niet het geval is.

Om te kunnen mijnen, kopen we de Bitmain Bitcoin Antminer S17 Pro 53 TH, waarvan de prestaties tot 62TH/s zouden moeten gaan (volgens de fabrikant). De prijs (per juni 2019) is 2390ā‚¬ en hij wordt verondersteld minstens 2790 watt per dag te verbruiken.

Natuurlijk draait de ASCI-Miner niet de hele tijd op volle toeren, maar in dit voorbeeld gaan we ervan uit dat hij de hele tijd 60TH/s haalt. We stellen het wattage in op 2800 watt. Bovendien betalen we 0,18ct/kWh voor elektriciteit, omdat we Bitcoin willen delven.

Natuurlijk zijn deze waarden allemaal geĆÆdealiseerd; in werkelijkheid is het wattage hoger en het gemiddelde vermogen veel lager. Ook volledig verwaarloosd zijn onderhoud en, indien nodig, reparatie van de mijnwerker, koeling en andere noodzakelijke uitgaven. De poolvergoeding bedraagt 1%.

calc

Bitcoin Moeilijkheid - Moeilijkheden bij het Mijnen

De "Mining Difficulty" geeft aan hoe moeilijk het is om een gewenste hash te vinden en wordt aangepast aan de totale hash rate van het netwerk.

De Mijnbouw Moeilijkheid is dus een onderdeel van het Bewijs-van-Werk mechanisme. Het bepaalt hoeveel werk er gemiddeld geĆÆnvesteerd moet worden om een nieuw blok te vinden. Als een geldige hash wordt gevonden, is het duidelijk dat de mijnwerker het nodige werk heeft geĆÆnvesteerd om een nieuw Bitcoin-blok te mijnen.

Bij bitcoin-mining proberen miners een speciale hash te vinden. Op het eerste gezicht valt zo'n speciale hash op omdat hij begint met een bepaald aantal nullen.

De hash zelf heeft echter ook een waarde. Hoe meer nullen er aan het begin van de hash staan, hoe lager de waarde. De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door het zogenaamde target. Het doel geeft aan hoe klein de hash van het blok moet zijn om door de rest van het netwerk als geldig te worden aanvaard.

Bitcoin Mining Taxes

Bitcoin Mijnbouw Belastingen

Volgens het ministerie van Financiƫn is Bitcoin-mijnbouw een commerciƫle activiteit die een ander economisch goed voortbrengt. Bijgevolg zijn er ook belastingen op bitcoinontginning. Volgens de wet op de inkomstenbelasting moeten bitcoins daarom worden behandeld als gewone immateriƫle activa.

Inkomsten uit Bitcoin-mining worden op grond van artikel 14 EstG aangemerkt als inkomsten uit het bedrijf of de onderneming indien de volgende factoren van toepassing zijn:

 • Voornemen om winst te maken
 • Duurzame activiteit
 • Deelname aan de economie
 • Zelfstandigen

Indien de mijnbouw voor de belastingplichtige als beroepsinkomsten in de zin van Ā§ 15 EstG wordt aangemerkt, heeft dit fiscale gevolgen. Ga als volgt te werk:

 1. Men moet zich laten registreren bij het bevoegde handelskantoor
 2. Betaling van bedrijfsbelasting in het geval van natuurlijke personen of personenvennootschappen indien de belastingvrije som van ā‚¬ 24.500 wordt overschreden
 3. Afgeleide of oorspronkelijke verplichting tot boekhouding.

Bovendien mag er in dit geval geen sprake zijn van particulier vermogensbeheer, zelfstandige activiteit of land- en bosbouw.

Het resultaat: Hoeveel kunt u verwachten te verdienen met Bitcoin mijnbouw?

Bitcoin-mining-rechner

Als men deze waarden nu invoert in een Bitcoin Mining Calculator, komt men tot de conclusie dat men dagelijks ongeveer 2,20ā‚¬ aan Bitcoin kan delven door de output. Als je dit extrapoleert, heb je alleen al 1087 dagen nodig totdat de Bitcoin miner zichzelf heeft terugverdiend. Dat is bijna precies 3 jaar!

En dit is alleen als de Bitcoin-prijs constant hoog blijft. Daar komen dan nog de stijging van de mijnbouwmoeilijkheden en andere kostenfactoren bij. De berekening was extreem optimistisch, maar de mijnbouwopbrengsten zijn nog steeds te laag. Bitcoin-mijnbouw is alleen de moeite waard als de bitcoinprijs weer tot onvoorstelbare hoogten omhoog schiet. Maar niemand weet vandaag of dat zal gebeuren.

Uiteindelijk is het heel simpel: Waarom zou een bedrijf een Bitcoin-mijnwerker verkopen als het die zelf kan gebruiken? Omdat het de moeite waard is voor het bedrijf.

Conclusie

Bitcoin ontginnen: de conclusie

Het doel van deze bitcoin mining Overzicht was om uit te vinden of het nog steeds de moeite waard is om vandaag de dag te investeren in bitcoin mining en zelf een bitcoin miner te worden. Het antwoord luidt: Nee, als je solo mijnt. Zowel de hoge mijnbouw moeilijkheidsgraad als de hoge concurrentie maken mijnbouw vandaag de dag onrendabel.

De hoge elektriciteitskosten die nodig zijn als men wil mijnen, verminderen een mogelijke winst op Bitcoin-mijnbouw nog verder.

Mijnen in een pool of via een cloud miner kan echter nog steeds zeer winstgevend zijn. Vooral met The Bitcoin Miner kunt u nog steeds goede winsten maken.

Het valt niet uit te sluiten dat de bitcoinprijs weer nieuwe records zal breken, maar zelfs dan is het waarschijnlijk beter om de munten rechtstreeks via een online broker te verkrijgen. Op die manier profiteert u van eventuele prijsstijgingen, maar hoeft u niet te investeren in uw hardware om mining mogelijk te maken.

Hetzelfde geldt voor alternatieve cryptocurrencies. Bitcoin cash mining of bitcoin gold mining zullen ook vandaag geen passend rendement opleveren. Als u toch uw geld in cryptocurrencies wilt investeren, zijn er talloze alternatieven.

CFD handelen met derivaten op de populaire munten is risicovol, maar kan onder bepaalde omstandigheden tot hogere winsten leiden.

Is mijnbouw de moeite waard? Dat hangt vooral af van de huidige prijs van de bitcoin. Hoe hoger deze in de toekomst zal stijgen, hoe rendabeler het is om te investeren. Het is echter onmogelijk te zeggen wanneer en of dit het geval zal zijn. U kunt daarom het beste kijken naar Bitcoin mining alternatieven zoals The Bitcoin Miner, of direct Bitcoins kopen bij onze testwinnaar broker eToro.

Onze aanbeveling: Koop crypto's met eToro

Incl. portemonnee
Koop en verkoop cryptocurrencies direct in de portemonnee
Paypal, kredietkaart en onmiddellijke bankoverschrijving
Gereglementeerde verstrekker
Echte crypto's of CFD-transacties

FAQ

Wat is Bitcoin-mining?

Bitcoin mining verwijst naar het principe van het beschikbaar stellen van rekenkracht voor het creƫren van zogenaamde blokken. Een blok bevat alle informatie die in een bepaalde periode is ontstaan door transacties met de Bitcoin. Elke keer dat een Bitcoin van eigenaar wisselt, moet dit worden vastgelegd, zodat de transacties traceerbaar blijven. Het mijnen van Bitcoin is dus niets meer dan een administratieve activiteit die dient om het Bitcoin-netwerk te beveiligen. In ruil daarvoor ontvangt de miner een deel van de transactiekosten. Elke keer dat een blok (hash) wordt voltooid, worden er ook nieuwe Bitcoins gecreƫerd, die toekomen aan de maker van de hash.

Wat zijn Bitcoin-miningpools?

Mijnpools zijn verenigingen van veel mijnwerkers die de gemijnde Bitcoins onderling verdelen. Elke individuele Bitcoin-miner wordt betaald op basis van de rekenkracht die hij heeft geĆÆnvesteerd. De grootste pools zijn Antpool, Btc.com en Slushpool. Op dit moment delven deze drie pools alleen al meer dan een derde van alle Bitcoins. Als u vandaag wilt beginnen met het delven van Bitcoin, is het raadzaam om u aan te sluiten bij een pool, omdat u in uw eentje nauwelijks een kans maakt. Om lid te worden van een Bitcoin mining pool heeft u meestal software nodig, die door de verschillende providers wordt geleverd.

Wat is een hash?

Een hash wordt gecreƫerd door een wiskundig proces zodra een blok is voltooid. De rekenkracht van de miners is nodig om hem te maken. In ruil daarvoor ontvangen ze een beloning. De hash is er om alle informatie te versleutelen die door de Bitcoin-handel is gecreƫerd, d.w.z. het blok. Omdat delen van de vorige hash (het blok ervoor) ook worden meegenomen in de creatie van de nieuwe hash, wordt niet alleen de authenticiteit van het huidige blok geverifieerd, maar ook die van het vorige.

Wat is een blockchain?

De blockchain is eigenlijk het "rekeningboek" van de Bitcoinhandel. Alle transacties die zijn gedaan, worden erin opgeslagen zodat iedereen ze kan zien. De anonimiteit wordt echter bewaard door encryptie met de hashes. Elk blok wordt na een bepaalde tijd gesloten; de Bitcoin-miners zorgen voor de verwerking. De blockchain is als het ware het hart van het Bitcoin-netwerk. Het zorgt ervoor dat alle transacties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Door de opzet is manipulatie van de blockchain nauwelijks mogelijk.

Is Bitcoin-mijnbouw de moeite waard?

Vandaag de dag is Bitcoin mining in de overgrote meerderheid van de gevallen niet de moeite waard. Ondertussen is de moeilijkheidsgraad van het delven erg hoog, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat er nieuwe Bitcoins worden gevonden. Tegelijkertijd zijn er nu veel geĆÆnteresseerden in de pools, waardoor de verwachte Bitcoin mining winst lager is. Als u geld wilt verdienen met cryptocurrencies, kunt u beter terugvallen op andere mogelijkheden en niet in bitcoin mining stappen.

About the author

Hi there, my name is Zalman Weinberg. I'm enthusiast with over 7 years of experience in cryptocurrencies and blockchain. Professional Trader providing Blockchain solutions to Startups and Enterprises. Expert in all cryptocurrency exchange APIs (BitMEX, Bittrex, Binance, Bitfinex, Kraken, Poloniex, Gdax etc.). I have also worked with multiple Forex broker APIs.

This site is registered on wpml.org as a development site.