Risicowaarschuwingen en disclaimer

Beleggingen zijn speculatief en houden een hoog risico in. Elke belegging is uniek en houdt unieke risico's in.

Bij de handel in aandelen en andere effecten loopt uw kapitaal risico.

Cryptocurrencies kunnen sterk in prijs fluctueren en zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. De handel in cryptocurrencies wordt mogelijk niet gecontroleerd door uw nationale regelgevingskader. Uw kapitaal is in gevaar.

CFD's en andere derivaten zijn complexe instrumenten en hebben een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van handel met hefboomwerking. U moet zich afvragen of u weet hoe een belegging werkt en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen. Het is mogelijk dat de handel in CFD's en derivaten niet legaal is in het land waar u woont. Controleer de legaliteit van de door u gekozen belegging voordat u belegt.

In alle gevallen geldt dat in het verleden behaalde resultaten van beleggingen geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Koersen kunnen zowel naar boven als naar beneden fluctueren. Uw kapitaal loopt risico's door koersschommelingen en volledig verlies van kapitaal is niet onmogelijk. Beleggingen zijn niet voor iedereen geschikt. Zorg er daarom voor dat u de risico's en juridische aspecten volledig begrijpt. Als u niet zeker bent, vraag dan onafhankelijk financieel, juridisch, fiscaal en/of boekhoudkundig advies. Deze website geeft geen beleggings-, financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.

Het gebruik van deze website en/of de functies ervan, het handelen in een bepaalde belegging en/of het aangaan van een zakelijke relatie met een bepaalde makelaar of beurs is mogelijk niet in overeenstemming met de wetten, voorschriften of andere wettelijke vereisten van uw rechtsgebied. Deze website is niet bedoeld voor gebruik in rechtsgebieden waar de beschreven handel of belegging verboden is en mag alleen worden gebruikt door dergelijke personen en op een wijze die door de wet is toegestaan.

Niet alle makelaars en beurzen waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn gereglementeerd in uw land of het land waar u woont, en het is mogelijk dat uw beleggingen niet in aanmerking komen voor beleggersbescherming. Gelieve uw eigen due diligence uit te voeren.

Wij garanderen niet en kunnen niet garanderen dat uw gebruik van deze website en/of de functies ervan zal resulteren in enige winst. Alle opinies op deze website (met inbegrip van gesprekken, e-mails, LiveChat, SMS of andere vormen van communicatie) worden verstrekt op een "in het algemeen" basis en zijn uitsluitend marktcommentaar en/of opinie-uitingen. De informatie is mogelijk niet volledig, nauwkeurig en/of actueel en mag niet worden gebruikt als beleggingsbeslissing.

Disclaimer

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen:

U gebruikt deze website en de informatie die op of via deze website en/of de functies ervan wordt verstrekt (met inbegrip van informatie in oproepen, e-mails, LiveChat, SMS of andere vormen van communicatie) op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan zijn deze website, zijn eigenaars, exploitanten en gelieerde ondernemingen en hun werknemers en functionarissen niet aansprakelijk voor kosten, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven die u of een andere persoon lijdt als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik ervan. Indien u een zakelijke relatie aangaat met een makelaar of beurs of handelt in een belegging, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- en/of economische schade.

Er wordt geen verklaring, garantie of toezegging (uitdrukkelijk of impliciet) gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid, redelijkheid van de informatie of adviezen die op of via deze website worden verstrekt. De inhoud en de kenmerken van deze website kunnen te allen tijde zonder kennisgeving of opgaaf van reden worden gecorrigeerd of gewijzigd. Er is geen verplichting om u op de hoogte te stellen van eventuele correcties of wijzigingen.

Wij wijzen u erop dat sommige links op deze website u kunnen doorverwijzen naar websites van derden, waarvan sommige marketing- en/of zakenpartners zijn van deze website en/of haar eigenaars, beheerders en gelieerde ondernemingen. Niettegenstaande een dergelijke relatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gedrag van derden of de inhoud of functionaliteit van hun websites of applicaties. Een hyperlink of verwijzing naar of beoordeling van een makelaar of beurs mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de producten of diensten van die makelaar of beurs. Handelen met of via een effectenmakelaar of servicepartner is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en vergoedingen/commissies van de betreffende effectenmakelaar of servicepartner. Zorg ervoor dat u de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u handelt.

Alle inhoud op deze website is eigendom van CryptoImprovementFund tenzij anders vermeld. Gebruik op andere websites of publicaties is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van CryptoImprovementFund - met uitzondering van zogenaamde hyperlinks naar onze content.

Kunt u mij investerings- of ander advies geven?

Helaas kunnen wij u geen advies geven over welke effectenmakelaar u moet gebruiken, wanneer u moet beleggen, hoeveel u moet beleggen of wat u moet beleggen. Lees onze risicowaarschuwingen en disclaimer hierboven. Als u na het lezen van onze website nog steeds onzeker bent, dient u onafhankelijk financieel advies in te winnen.

Hoe wordt CryptoImprovementFund gefinancierd?

Onze website staat u gratis ter beschikking. In plaats van u kosten in rekening te brengen voor het gebruik van onze website, verdienen wij geld aan reclame en zogenaamde affiliatemarketing, d.w.z. links naar onze zakenpartners. Makelaars en andere dienstverleners betalen en provisie om u op onze website te laten verschijnen en om ons te laten linken naar hun aanbiedingen. Ons aanbod bevat daarom links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden waren op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Onze artikelen, vergelijkingen en andere inhoud kunnen niet alle relevante brokers, beurzen of beleggingen opsommen en vergelijken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij vergoedingen van onze zakenpartners kunnen ontvangen en behouden.

About the author

Hi there, my name is Zalman Weinberg. I'm enthusiast with over 7 years of experience in cryptocurrencies and blockchain. Professional Trader providing Blockchain solutions to Startups and Enterprises. Expert in all cryptocurrency exchange APIs (BitMEX, Bittrex, Binance, Bitfinex, Kraken, Poloniex, Gdax etc.). I have also worked with multiple Forex broker APIs.

This site is registered on wpml.org as a development site.