Het herkennen van crypto prijs patronen - Technische analyse voor beginners

Het herkennen van koerspatronen kan een handig hulpmiddel zijn bij het bepalen van de koers. Wilt u leren om winstgevend te handelen in crypto? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Binnen de cryptomarkt is het handelen vaak gebaseerd op technische analyse en dan met name op koerspatronen. Er zijn een aantal verschillende soorten koerspatronen: continuatiepatronen, omkeerpatronen en neutrale patronen. Als trader is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen deze patronen.

Voortzettingspatronen


Vervolgpatronen zijn patronen die aangeven dat de trend zich voortzet. Dit betekent dat als een trend bullish is, hij bullish zal blijven. Als een trend bearish is, zal hij bearish blijven na een voortzettingspatroon met hoge waarschijnlijkheid. De meest voorkomende voortzettingspatronen zijn:

Continuation patterns


 • Oplopende driehoek
 • Aflopende driehoek
 • Stierenvlag
 • Berenvlag
 • Stijgende wimpel
 • Bearish pennant
 • Vallende wig
 • Stijgende wig

Oplopende driehoek


Een stijgende driehoek is een bullish voortzettingspatroon dat met een hoge waarschijnlijkheid aangeeft dat de trend bullish blijft. Voorwaarde is wel dat de trend al bullish is. Een stijgende driehoek als voortzettingspatroon vindt plaats in een stijgende trend waarbij de koersdruk voornamelijk opwaarts is. De stijgende driehoek is te herkennen aan het feit dat er meerdere highs zijn op een bepaald prijsniveau (weerstand). Ook zet een stijgende driehoek steeds hogere lows neer: er wordt een rechthoekige driehoek gevormd.

Volume
Het volumeprofiel neemt gewoonlijk af binnen de driehoek en neemt gewoonlijk sterk toe tijdens de uitbraak

Ingangspunt (lang)
Nadat de koers aan de bovenkant uit de stijgende driehoek is gebroken, vindt er vaak een hertest van de weerstand plaats. Omdat de weerstand tijdens de uitbraak is gebroken, verandert deze vaak in steun. Dit wordt een steun- weerstand flip genoemd: een SR-flip. De hertest na een uitbraak is een goed instapmoment.

volume profile
price has broken

Aflopende driehoek


Een dalende driehoek is een bearish voortzettingspatroon. Dit betekent dat wanneer dit patroon tot uiting komt in een koers, de koers waarschijnlijk in een bearish trend zal blijven. Voorwaarde is wel dat de trend al bearish is. Een dalende driehoek komt voor in een bearish trend waarbij de prijsdruk voornamelijk neerwaarts is. De dalende driehoek kan worden herkend aan het feit dat er meerdere lows worden gevormd op een bepaald niveau en tegelijkertijd lagere highs worden gevormd.

Volume
Het volumeprofiel neemt gewoonlijk af binnen de driehoek en neemt gewoonlijk sterk toe tijdens de uitbraak

Ingangspunt (kort)
Nadat de koers aan de onderkant uit de dalende driehoek is gebroken, vindt er vaak een hertest van de steun plaats. Omdat de steun is verbroken tijdens de uitbraak, verandert de steun vaak in weerstand. Dit wordt een steun- weerstand flip genoemd: een SR-flip. De hertest na een uitbraak is een goed instapmoment.

price has broken

Stierenvlag


De bull flag is, zoals u misschien al raadt, een bullish voortzettingspatroon. Een bull flag bestaat uit een vlaggenstok en de vlag zelf. De vlaggenstok is te herkennen aan de koers die sterk stijgt door de toename van het volume. Na de vlaggenstok daalt de koers licht tussen twee trendlijnen en neemt het volume af. Dit vormt de vlag. Zodra de koers uit de vlag breekt, d.w.z. de bovenste trendlijn, neemt ook het volume toe en stijgt de koers sterk.

Ingangsmoment (lang)
U kunt van dit patroon profiteren door long te gaan. Ook hier is de hertest van de gebroken trendlijn een verstandig instapmoment.

forms the flag
continuation patter

Berenvlag


De bear flag is een bearish voortzettingspatroon. Met andere woorden, het ontstaat uit een opwaartse trend. Net als een bull flag, bestaat een bear flag uit een vlaggenstok en de vlag zelf. De vlaggenstok is te herkennen aan de koers die sterk daalt door de toename van het volume. Na de vlaggenstok stijgt de koers licht op tussen twee trendlijnen en neemt het volume af. Dit vormt de vlag. Zodra de koers uit de vlag breekt, dat wil zeggen de onderste trendlijn, neemt ook het volume toe en stijgt de koers sterk.

Instapmoment (kort)
U kunt op dit patroon inspelen door short te gaan. Ook hier is de hertest van de doorbroken trendlijn een goed instapmoment.

between two trend

Stijgende wimpel


Een bullish pennant is vergelijkbaar met een bull flag. Beide gaan vooraf aan een vlaggenmast waarin de koers stijgt met veel volume. Het verschil tussen de bull flag en de bullish pennant ontstaat na de vlaggenmast. In een bullish pennant consolideert de koers en neemt het volume af: er wordt een symmetrische driehoek gevormd. Aangezien de bullish pennant een continuatiepatroon is, zal de koers waarschijnlijk uitbreken aan de top van de symmetrische driehoek.

Volume Profiel
De vlaggenmast van de bullish pennant heeft veel volume. Tijdens de symmatrische driehoek neemt het volumeprofiel af. Het uitbreken van de symmatrische driehoek gaat gepaard met veel volume.


Ingangspunt (kort)
U kunt dit patroon spelen door long te gaan op de onderste trendlijn van de symmatrische driehoek nadat deze is gevormd. Als u aan de veilige kant wilt zijn, kunt u ook long gaan op de retest van de uitbraak.

Since the bullish

Vallende wig


Een dalende wig is een bullish patroon waarbij de koers aan de top van de wig wijd begint en nauwer wordt naarmate de koers daalt: er treedt prijscompressie op. Als een bullish voortzettingspatroon, is het afhankelijk van de vraag of de koers bullish was vóór het patroon. Bij het uitbreken van deze formatie, aan de onderkant van de wig, schiet de koers omhoog. Dit gaat vaak gepaard met een hoog volume.

Ingangsmoment (lang)
Met de dalende wig, kunt u op twee momenten instappen. Ten eerste kunt u instappen op de apex. Dit is het punt waarop de twee trendlijnen van de wig elkaar kruisen (d.w.z. aan de onderkant van de wig). Als alternatief kunt u wachten op de hertest van de uitbraak.

FALLING WEDGE

Stijgende wig


Een stijgende wig is een bullish patroon waarbij de koers aan de top van de wig wijd begint en strakker wordt naarmate de koers stijgt: er treedt prijscompressie op. Als bearish voortzettingspatroon, is het afhankelijk van de vraag of de koers bearish was voor het patroon. Wanneer dit patroon uitbreekt, aan de top van de wig, schiet de koers naar beneden. Vaak gaat dit gepaard met een hoog volume.

Ingangspunt (kort)
Met de stijgende wig, kunt u op twee momenten instappen. Ten eerste kunt u instappen op de apex. Dit is het punt waarop de twee trendlijnen van de wig elkaar kruisen (d.w.z. aan de top van de wig). Als alternatief kunt u wachten op de hertest van de uitbraak.

RISING WEDGE

Omkeerpatronen

Naast voortzettingspatronen zijn er ook omkeerpatronen. Omkeerpatronen geven aan wanneer de trend waarschijnlijk zal omkeren. Dit betekent dat wanneer een trend bearish is, de trend bullish wordt. Wanneer een trend bullish is, zal hij, met grote waarschijnlijkheid, bearish worden na een omkeerpatroon.

De meest voorkomende omkeerpatronen zijn:

 • Hoofd en schouder
 • Invers hoofd en schouder
 • Dubbele top
 • Dubbele bodem
 • Vallende wig
 • Stijgende wig
 • Oplopende driehoek
 • Aflopende driehoek

Hoofd en schouders


Een kop en schouders patroon is een bearish omkeerpatroon. Dit betekent dat de trend voorafgaand aan de kop en schouders bullish was en nu omkeert naar een bearish trend. Het patroon bestaat uit drie delen, namelijk de linkerschouder, de kop en de rechterschouder. In feite zet de linkerschouder een top, waarna de kop een hogere high zet, maar daarna zet de rechterschouder een lagere high. De laagste punten van deze trendlijn worden de neklijn genoemd

Volume
Volume is een belangrijke factor in dit patroon. In een ideaal plaatje heeft de linkerschouder het meeste volume en neemt het volume af tijdens de vorming van de kop. Als het volume stijgt tijdens de daling na de vorming van de kop en opnieuw daalt tijdens de vorming van de top van de rechterschouder, geeft dit nog meer zekerheid voor een trendomkeer. Als het volume dan weer toeneemt tijdens de daling vanaf de top van de rechterschouder, kun je met grote waarschijnlijkheid zeggen dat de trend gaat omkeren in een bearish trend.

Instapmoment (kort)
Een goed moment om in te stappen is bij de hertest van de trendlijn na het doorbreken van de neklijn.

HEAD AND SHOULDERS

Omgekeerd hoofd en schouders


Een omgekeerde kop en schouder is een bullish omkeerpatroon. Invers betekent letterlijk omgekeerd. Het betekent dat de trend voorafgaand aan de kop en schouders bearish was en nu omkeert in een bullish trend. Net als de kop en schouders, bestaat het patroon uit drie delen, namelijk de linkerschouder, de kop en de rechterschouder. De koersactie van een omgekeerde kop en schouder zet dus het omgekeerde van een "normale" kop en schouders neer: drie dalingen waarvan de eerste daling (de linkerschouder) en de derde daling (de rechterschouder) hoger zijn dan de middelste daling (de kop).De highs van de shouders en de kop worden de halslijn genoemd

Volume
Ook hier is volume een belangrijke factor in dit patroon. In een ideaal plaatje heeft de linkerschouder het meeste volume en neemt het volume af tijdens de vorming van de kop. Als het volume toeneemt tijdens de stijging na de vorming van de kop en weer afneemt tijdens de vorming van de bodem van de rechterschouder, geeft dit nog meer zekerheid voor een trendomkeer. Als het volume dan weer toeneemt tijdens de stijging vanaf de low van de rechterschouder, kun je met grote waarschijnlijkheid zeggen dat de trend gaat omkeren in een bullish trend.

Instapmoment (kort)
Een goed moment om in te stappen is bij de hertest van de trendlijn na het doorbreken van de neklijn.

INVERSE HEAD AND SHOULDERS
 the right shoulder

Dubbele top


Het volgende omkeerpatroon is de dubbele top. Dit is een bearish omkeerpatroon. Dit betekent dat de trend verandert van bullish naar bearish. De dubbele top bestaat uit twee stijgingen die een top op hetzelfde niveau hebben. Voor de eerste top is er een duidelijke stijging en tussen de twee toppen is er een duidelijke daling. De onderkant van deze daling wordt de halslijn genoemd.

Volume
Wanneer een dubbele top wordt gevormd, is het belangrijk dat het volume sterk toeneemt tijdens de daling na de tweede top: meer mensen willen verkopen.

Instapmoment (kort)
U kunt van dit patroon profiteren door in te kopen op de vorming van de tweede top. In dit geval is het belangrijk om een stoploss boven deze top te plaatsen, zodat u uit de trade kunt stappen op het moment dat de koers verder omhoog gaat. U kunt het ook veiliger spelen door te wachten op de hertest van de doorbroken halslijn.

DOUBLE TOP

Dubbele bodem


Het volgende omkeerpatroon is de dubbele bodem. Dit is een bullish omkeerpatroon. Dit betekent dat de trend verandert van bearish naar bullish. De dubbele top bestaat uit twee dalingen die een dieptepunt hebben op hetzelfde niveau. Tussen de twee highs is er een duidelijke stijging. De top van deze daling wordt de halslijn genoemd.

Volume
Wanneer een dubbele bodem wordt gevormd, is het belangrijk dat het volume sterk toeneemt tijdens de stijging na de tweede low: meer mensen willen kopen.

Ingangsmoment (lang)
U kunt van dit patroon profiteren door te kopen bij de vorming van de tweede low. In dit geval is het belangrijk om een stoploss onder deze low te zetten, zodat u de trade kunt verlaten op het moment dat de koers verder zal dalen. U kunt het ook veiliger spelen door te wachten op de hertest van de gebroken neklijn.

DOUBLE BOTTOM
DOUBLE BOTTOM

Vallende wig


Een dalende wig kan een voortzettingspatroon zijn, maar ook een omkeerpatroon. In dit geval gaat een dalende trend vooraf aan de vorming en verandert in een stijgende trend na het patroon. Een dalende wig is een bullish patroon waarbij de koers aan de bovenkant van de wig breed begint en smaller wordt naarmate de koers daalt: er treedt prijscompressie op. Bij het uitbreken van dit patroon, aan de onderkant van de wig, schiet de koers omhoog. Dit gaat vaak gepaard met een hoog volume.

Ingangsmoment (lang)
Met de dalende wig, kunt u op twee momenten instappen. Ten eerste kunt u instappen op de apex. Dit is het punt waarop de twee trendlijnen van de wig elkaar kruisen (d.w.z. aan de onderkant van de wig). Als alternatief kunt u wachten op de hertest van de uitbraak.

falling wedge can be
falling wedge can be

Stijgende wig


Een stijgende wig kan een voortzettingspatroon zijn, maar ook een omkeerpatroon. In dit geval gaat een stijgende trend vooraf aan de vorming en verandert in een dalende trend na het patroon. Een stijgende wig is een bullish patroon waarbij de koers wijd begint aan de top van de wig en strakker wordt naarmate de koers stijgt: er treedt prijscompressie op. Bij het uitbreken van deze formatie, aan de bovenkant van de wig, schiet de koers naar beneden. Dit gaat vaak gepaard met een hoog volume.

Instapmoment (kort)
Met de stijgende wig, kunt u op twee momenten instappen. Ten eerste kunt u instappen op de apex. Dit is het punt waarop de twee trendlijnen van de wig elkaar kruisen (d.w.z. aan de top van de wig). Als alternatief kunt u wachten op de hertest van de uitbraak.

RISING WEDGE

Oplopende driehoek


Een stijgende driehoek kan een voortzettingspatroon zijn, maar ook een omkeerpatroon. De voorwaarde hiervoor is dat de trend bearish is. De stijgende driehoek is te herkennen aan het feit dat er meerdere highs zijn op een bepaald prijsniveau (weerstand). Een stijgende driehoek zet ook steeds hogere lows neer: er wordt een rechthoekige driehoek gevormd.

Volume
Het volumeprofiel neemt gewoonlijk af binnen de driehoek en neemt gewoonlijk sterk toe tijdens de uitbraak.

Ingangspunt (lang)
Nadat de koers aan de bovenkant uit de stijgende driehoek is gebroken, vindt er vaak een hertest van de weerstand plaats. Omdat de weerstand tijdens de uitbraak is gebroken, verandert deze vaak in steun. Dit wordt een steun- weerstand flip genoemd: een SR-flip. De hertest na een uitbraak is een goed instapmoment.

Aflopende driehoek


Een dalende driehoek kan zowel een continuatiepatroon als een omkeerpatroon zijn. Als omkeerpatroon is het afhankelijk van een stijgende trend voorafgaand aan het patroon. Een dalende driehoek komt voor in een dalende trend, waarbij de prijsdruk voornamelijk neerwaarts is. De dalende driehoek kan worden herkend aan het feit dat er meerdere lows worden gevormd op een bepaald niveau en tegelijkertijd lagere highs worden gevormd.

Volume
Het volumeprofiel neemt gewoonlijk af binnen de driehoek en neemt gewoonlijk sterk toe tijdens de uitbraak.

Ingangspunt (kort)
Nadat de koers aan de onderkant uit de dalende driehoek is gebroken, vindt er vaak een hertest van de steun plaats. Omdat de steun is verbroken tijdens de uitbraak, verandert de steun vaak in weerstand. Dit wordt een steun- weerstand flip genoemd: een SR-flip. De hertest na een uitbraak is een goed instapmoment.

DESCENDING TRIANGLE

Neutrale patronen

Tenslotte zijn er ook neutrale patronen. Deze patronen helpen u niet om de richting van de koers te bepalen, want de kans dat de koers daalt, is even groot als dat de koers stijgt. Toch kunt u deze patronen gebruiken om winstgevend te handelen. Het meest voorkomende neutrale patroon is de symmetrische driehoek.

Symmatrische driehoek


Een symmatrische driehoek is een neutraal patroon waarbij de koers consolideert tussen twee trendlijnen en steeds dichter naar elkaar toe beweegt. We spreken van een symmetrische driehoek wanneer de trendlijnen ongeveer in dezelfde hoek ten opzichte van elkaar staan: de driehoek is symmetrisch. Hoe langer de koers zich beweegt tussen de twee trendlijnen, en hoe dichter de lows en highs bij elkaar liggen, hoe waarschijnlijker het is dat de koers zal uitbreken. De symmetrische driehoek is een neutraal patroon, dus is het nodig te wachten tot de koers uit de driehoek breekt (boven of onder).

Volume
Het volume neemt altijd af als de symmetrische driehoek zich vernauwt: de prijs consolideert. Natuurlijk consolideert de prijs niet voor altijd. Op een bepaald moment zal de koers uitbreken en meestal zal het volume dan ook sterk toenemen.

Ingangsmomenten
Hoewel de symmetrische driehoek geen richting aangeeft, kun je er toch op handelen.

Lang
Ten eerste kan je een long positie innemen nadat de koers langzaam uit de top van de driehoek is gebroken en twee (kleine) 1 uur candle sluit aan de bovenkant van de trendlijn. De koers moet dus nog niet zo ver gestegen zijn!
U zou ook een long positie kunnen innemen zodra de bovenste trendlijn getest wordt na een uitbraak.

Kort
Allereerst kunt u een short positie innemen wanneer de koers langzaam uit de bodem van de driehoek breekt en twee (kleine) 1-uurskaarsen sluit aan de onderkant van de trendlijn. De koers moet dus nog niet zo ver gedaald zijn!

SYMMATRICAL TRIANGLE

Oefenen, oefenen, oefenen


Nu u de theorie achter de meest gebruikte koerspatronen kent, is het belangrijk om deze theorie in de praktijk te testen. Trading is niet eenvoudig en puur op basis van theorie zul je nog niet winstgevend kunnen traden. Daarom kun je het beste beginnen met oefenen door een gratis account aan te maken op TradingView. Hier kun je gratis beginnen met het herkennen en tekenen van grafieken. TradingView is volledig gratis en veruit het populairste platform onder (crypto) traders. Als je echt serieus wilt gaan traden, is het misschien nodig om een betaald account aan te maken, maar vooralsnog heb je dat niet per se nodig.

De meeste traders handelen uit emotie en zijn niet in staat om koerspatronen te herkennen. Met dit artikel heeft u dus al een voorsprong op de rest! Dit betekent echter niet dat u al in staat bent om winstgevend te traden. Daarom zul je veel moeten oefenen en daar komen veel andere technische vaardigheden en veel discipline bij kijken. Echter, koerspatronen zijn de belangrijkste basis en een mooi startpunt om mee te oefenen

Ik zou graag van u horen wat u nog meer besproken zou willen hebben met betrekking tot crypto trading. U kunt hier of in onze Facebook groep een reactie achterlaten! Wil je meer weten over trading? Kijk dan op dit kanaal voor meer informatie over cryptocurrency trading.

experiences

About the author

Hi there, my name is Zalman Weinberg. I'm enthusiast with over 7 years of experience in cryptocurrencies and blockchain. Professional Trader providing Blockchain solutions to Startups and Enterprises. Expert in all cryptocurrency exchange APIs (BitMEX, Bittrex, Binance, Bitfinex, Kraken, Poloniex, Gdax etc.). I have also worked with multiple Forex broker APIs.

This site is registered on wpml.org as a development site.