Ostrzeżenia o ryzyku i zrzeczenie się odpowiedzialności

Inwestycje mają charakter spekulacyjny i są obarczone wysokim stopniem ryzyka. Każda inwestycja jest unikalna i wiąże się z unikalnym ryzykiem.

Handlując akcjami i innymi papierami wartościowymi, Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Ceny kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom i dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami może nie być monitorowany w ramach krajowych ram regulacyjnych. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Kontrakty CFD i inne instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Powinieneś rozważyć, czy wiesz jak działa dana inwestycja i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Handel CFD i instrumentami pochodnymi może nie być legalny w kraju zamieszkania użytkownika. Prosimy o sprawdzenie legalności wybranej inwestycji przed jej dokonaniem.

We wszystkich przypadkach, przeszłe wyniki inwestycji nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Ceny mogą wahać się zarówno w górę, jak i w dół. Twój kapitał jest narażony na ryzyko wahań kursów walutowych, a całkowita utrata kapitału nie jest niemożliwa. Inwestycje nie są odpowiednie dla każdego. Dlatego upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko i uwarunkowania prawne. Jeśli nie masz pewności, poszukaj niezależnej porady finansowej, prawnej, podatkowej i/lub księgowej. Niniejsza strona nie stanowi porady inwestycyjnej, finansowej, prawnej, podatkowej ani księgowej.

Korzystanie z tej strony internetowej i / lub jej funkcji, handel konkretną inwestycją i / lub nawiązanie relacji biznesowych z konkretnym brokerem lub giełdą może nie być zgodne z prawem, przepisami lub innymi wymogami prawnymi obowiązującymi w Państwa jurysdykcji. Niniejsza strona nie jest przeznaczona do użytku w jurysdykcjach, w których opisany handel lub inwestowanie jest zabronione i powinna być używana wyłącznie przez takie osoby i w sposób dozwolony przez prawo.

Nie wszyscy brokerzy i giełdy, o których mowa na tej stronie, podlegają regulacjom prawnym w Państwa kraju lub kraju zamieszkania, a Państwa inwestycje mogą nie kwalifikować się do ochrony inwestorów. Prosimy o przeprowadzenie własnej analizy due diligence.

Nie gwarantujemy i nie możemy zagwarantować, że korzystanie z tej strony internetowej i/lub jej funkcji przyniesie jakiekolwiek zyski. Wszelkie opinie zawarte lub dostarczone na tej stronie (w tym rozmowy, e-maile, LiveChat, SMS lub inne formy komunikacji) są dostarczane na zasadzie "ogólnie" i są komentarzem rynkowym i / lub wyrażeniem opinii tylko. Informacje mogą nie być kompletne, dokładne i / lub aktualne i nie powinny być wykorzystywane jako decyzja inwestycyjna.

Zastrzeżenie

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na następujące warunki:

Korzystasz z tej strony internetowej i informacji dostarczanych na lub za pośrednictwem tej strony i / lub jej funkcji (w tym informacji zawartych w połączeniach, e-mailach, LiveChat, SMS lub innych formach komunikacji) na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza strona internetowa, jej właściciele, operatorzy i podmioty stowarzyszone oraz ich pracownicy i urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, zobowiązania lub wydatki poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku lub na skutek korzystania z niej. W przypadku nawiązania relacji biznesowych z brokerem lub giełdą lub handlu inwestycjami, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne i/lub ekonomiczne straty.

Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji, zobowiązań (wyraźnych lub dorozumianych) co do dostępności, adekwatności, dokładności, kompletności, zasadności informacji lub opinii przedstawionych na lub za pośrednictwem tej strony internetowej. Zawartość i funkcje tej strony internetowej mogą być poprawiane lub zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia lub podania przyczyny. Nie ma obowiązku powiadamiania Państwa o wszelkich korektach lub zmianach.

Należy pamiętać, że niektóre z linków na tej stronie mogą kierować do stron osób trzecich, z których niektóre są partnerami marketingowymi i/lub partnerami biznesowymi tej strony i / lub jej właścicieli, operatorów i podmiotów stowarzyszonych. Niezależnie od takich relacji, nie ponosi się odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich, zawartość lub funkcjonalność ich stron internetowych lub aplikacji. Hiperłącze, odniesienie do brokera lub giełdy lub ich recenzja nie powinny być interpretowane jako poparcie dla produktów lub usług tego brokera lub giełdy. Handel z lub za pośrednictwem brokera lub partnera usługowego podlega warunkom użytkowania i opłatom/prowizjom danego brokera lub partnera usługowego. Przed dokonaniem transakcji należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał zasady i warunki.

Wszystkie treści na tej stronie są własnością CryptoImprovementFund, chyba że zaznaczono inaczej. Wykorzystanie na innych stronach internetowych lub w innych publikacjach jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą CryptoImprovementFund - z wyjątkiem tak zwanych hiperłączy do naszych treści.

Czy może mi Pan udzielić jakiejś porady inwestycyjnej lub innej?

Niestety, nie możemy doradzić, z którego brokera skorzystać, kiedy inwestować, ile inwestować lub w co inwestować. Proszę przeczytać nasze ostrzeżenia o ryzyku i zrzeczenie się odpowiedzialności powyżej. Jeśli po przeczytaniu naszej strony internetowej nadal nie są Państwo pewni, powinni Państwo zasięgnąć niezależnej porady finansowej.

Jak finansowany jest CryptoImprovementFund?

Nasza strona internetowa jest dostępna dla Państwa bezpłatnie. Zamiast pobierać opłaty za korzystanie z naszej strony internetowej, zarabiamy dzięki reklamie i tzw. afffiliate marketing, czyli linkom do naszych partnerów handlowych. Pośrednicy i inni usługodawcy płacą prowizję za to, że pojawią się Państwo na naszej stronie internetowej i że będziemy mogli zamieścić linki do ich ofert. Nasza oferta zawiera zatem linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich oferent lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Nasze artykuły, porównania i inne treści nie mogą wymieniać i porównywać wszystkich odpowiednich brokerów, giełd lub inwestycji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy otrzymywać i zatrzymywać opłaty od naszych partnerów biznesowych.

About the author

Hi there, my name is Zalman Weinberg. I'm enthusiast with over 7 years of experience in cryptocurrencies and blockchain. Professional Trader providing Blockchain solutions to Startups and Enterprises. Expert in all cryptocurrency exchange APIs (BitMEX, Bittrex, Binance, Bitfinex, Kraken, Poloniex, Gdax etc.). I have also worked with multiple Forex broker APIs.

This site is registered on wpml.org as a development site.