Riskvarningar och ansvarsfriskrivning

Investeringar är spekulativa och innebär en hög risk. Varje investering är unik och innebär unika risker.

När du handlar med aktier och andra värdepapper riskerar du ditt kapital.

Kryptovalutor kan fluktuera kraftigt i pris och är därför inte lämpliga för alla investerare. Handel med kryptovalutor kanske inte övervakas enligt ditt nationella regelverk. Ditt kapital är i riskzonen.

CFD:er och andra derivat är komplexa instrument och har en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångshandel. Du bör överväga om du vet hur en investering fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar. Handel med CFD:er och derivat kanske inte är lagligt i ditt hemland. Kontrollera lagligheten av den valda investeringen innan du investerar.

I alla fall är tidigare resultat av investeringar ingen indikation på framtida resultat. Priserna kan fluktuera både uppåt och nedåt. Ditt kapital riskerar att påverkas av växelkursfluktuationer och en fullständig förlust av kapitalet är inte omöjlig. Investeringar är inte lämpliga för alla. Se därför till att du helt och hållet förstår riskerna och de juridiska aspekterna. Om du är osäker bör du söka oberoende finansiell, juridisk, skattemässig och/eller bokföringsmässig rådgivning. Denna webbplats ger inte råd om investeringar, finansiella, juridiska, skattemässiga eller bokföringsmässiga frågor.

Användning av denna webbplats och/eller dess funktioner, handel med en viss investering och/eller ingående av en affärsrelation med en viss mäklare eller börs kanske inte är förenlig med lagar, förordningar eller andra rättsliga krav i din jurisdiktion. Denna webbplats är inte avsedd att användas i jurisdiktioner där den handel eller investering som beskrivs är förbjuden och bör endast användas av sådana personer och på ett sätt som är tillåtet enligt lag.

Alla mäklare och börser som nämns på den här webbplatsen är inte reglerade i ditt land eller bosättningsland och dina investeringar kanske inte är berättigade till investerarskydd. Vänligen genomför din egen due diligence.

Vi garanterar inte och kan inte garantera att din användning av denna webbplats och/eller dess funktioner kommer att leda till någon vinst. Alla åsikter som finns eller tillhandahålls på denna webbplats (inklusive samtal, e-post, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) tillhandahålls på en "allmän" basis och är endast marknadskommentarer och/eller åsiktsyttringar. Informationen är kanske inte fullständig, korrekt och/eller aktuell och bör inte användas som ett investeringsbeslut.

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du följande villkor:

Du använder denna webbplats och den information som tillhandahålls på eller via denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive information som finns i samtal, e-post, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter ska denna webbplats, dess ägare, operatörer och dotterbolag samt deras anställda och tjänstemän inte vara ansvariga för kostnader, förluster, skulder eller utgifter som du eller någon annan person ådragit sig till följd av eller som härrör från dess användning. Om du inleder en affärsrelation med en mäklare eller börs eller handlar med en investering kan vi inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, följdförluster och/eller ekonomiska förluster.

Ingen representation, garanti eller åtagande (uttryckligt eller underförstått) ges när det gäller tillgänglighet, lämplighet, riktighet, noggrannhet, fullständighet eller rimlighet för den information eller de åsikter som tillhandahålls på eller via denna webbplats. Innehållet och funktionerna på denna webbplats kan korrigeras eller ändras när som helst utan föregående meddelande eller anledning. Det finns ingen skyldighet att meddela dig om eventuella korrigeringar eller ändringar.

Observera att vissa av länkarna på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part, varav vissa är marknadsföringspartners och/eller affärspartners till denna webbplats och/eller dess ägare, operatörer och dotterbolag. Utan hinder av sådana förbindelser, tas inget ansvar på sig för tredje parters beteende eller för innehållet eller funktionaliteten på deras webbplatser eller applikationer. En hyperlänk eller hänvisning till eller granskning av en mäklare eller börs ska inte tolkas som ett godkännande av den mäklarens eller börsens produkter eller tjänster. Handel med eller genom en mäklare eller servicepartner omfattas av den berörda mäklarens eller servicepartens användarvillkor och avgifter/kommissioner. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du handlar.

Allt innehåll på denna webbplats ägs av CryptoImprovementFund om inget annat anges. Användning på andra webbplatser eller publikationer är endast tillåten med uttryckligt tillstånd från CryptoImprovementFund - med undantag för så kallade hyperlänkar till vårt innehåll.

Kan du ge mig några investeringsråd eller andra råd?

Tyvärr kan vi inte ge dig råd om vilken mäklare du ska använda, när du ska investera, hur mycket du ska investera eller vad du ska investera. Läs våra riskvarningar och vår ansvarsfriskrivning ovan. Om du fortfarande är osäker efter att ha läst vår webbplats bör du söka oberoende finansiell rådgivning.

Hur finansieras CryptoImprovementFund?

Vår webbplats är gratis för dig. I stället för att ta betalt för användningen av vår webbplats tjänar vi pengar genom reklam och så kallad afffiliate marketing, dvs. länkar till våra affärspartner. Mäklare och andra tjänsteleverantörer betalar och provision för att du ska visas på vår webbplats och för att vi ska länka till deras erbjudanden. Vårt erbjudande innehåller därför länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Våra artiklar, jämförelser och annat innehåll kan inte förteckna och jämföra alla relevanta mäklare, börser eller investeringar. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi kan få och behålla avgifter från våra affärspartner.

About the author

Hi there, my name is Zalman Weinberg. I'm enthusiast with over 7 years of experience in cryptocurrencies and blockchain. Professional Trader providing Blockchain solutions to Startups and Enterprises. Expert in all cryptocurrency exchange APIs (BitMEX, Bittrex, Binance, Bitfinex, Kraken, Poloniex, Gdax etc.). I have also worked with multiple Forex broker APIs.

This site is registered on wpml.org as a development site.